Sponzorji
Slike
Napovednik
Kontakt
Jože Kastelic
e-pošta:
jose.kastelic@gmail.com

Novo leto smo začeli natančno po planu, še več planov in načrtov pa bomo zastavili in dorekli 17.1.2015 ob 18.00 na občnem zboru vDTP Trebnje Galaksiji Trebnje. Če imate zanimive načrte ali ideje, ki bi jih radi izvedli skupaj z DTP Trebnje, ali pa bi radi postali naš član, prijazno vabljeni.

Dnevni red občnega zbora:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Določitev organov zbora (delovni predsednik ter dva člana, zapisnikar, overovatelja in verifikacijska komisija)
 3. Poročilo o delu v letu 2014 (predsednik društva)
 4. Poročilo blagajnika, nadzornega sveta in verifikacijske komisije
 5. Razprava po poročilih
 6. Potrditev poročil in sklepov
 7. Razrešnica dosedanjega vodstva društva
 8. Volitve predsednika in organov društva
 9. Predlog plana za leto 2015
 10. Sprejemanje pristopnih izjav in plačilo članarine
 11. Razno

Po zaključenem uradnem delu zbora pa bo sledila še večerja z bowlingom.

Prijave zbira Jože Kastelic na telefon: 040 795 081 do 17.1.2015.

Še enkrat srečno, zdravo in uspehov polno leto 2015 vsem želi DTP Trebnje.

Comments are closed.